/virtualbook.jpg
Materiały dydaktyczne „Na końcu języka“ zostały przygotowane z myślą o osobach, które znajomość języka polskiego wyniosły z domu, ale nie uczyły się go w polskich szkołach. Mają więc trudności między innymi z gramatykąortografią oraz pisaniem tekstów oficjalnych. 
 
Materiały zostały podzielone w konsekwencji na dwie części: Abecadło z pieca spadło (ortografia) oraz Ćwiczenie czyni mistrza (gramatyka, składnia i stylistyka). Znajdują się w nich zatem ćwiczenia poświęcone konkretnym zagadnieniom ortograficznym, gramatycznym, składniowym i stylistycznym.  
Ćwiczenia, w zależności od typu zadania, dzieli się na: 1. prostsze (zadania zamknięte: wielokrotnego wyboru oraz z lukami) oraz 2. trudniejsze (zadania otwarte: z lukami i transformacyjne). Każde ćwiczenie może być automatycznie sprawdzone. Niektóre trudniejsze zadania zawierają również komentarze i wskazówki językowe.
 
Zbiór „Na końcu języka” nie jest podręcznikiem do nauki gramatyki języka polskiego, stanowi raczej przewodnik po trudnych miejscach polszczyzny z perspektywy osób uczących się polskiego jako języka odziedziczonego.                                  
                                     
Koncepcja dydaktyczna całości oraz ćwiczenia powstały w ramach projektu naukowego „Lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty niepełnej polsko-niemieckiej dwujęzyczności” zrealizowanego przez Uniwersytet Alberta i Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) oraz Uniwersytet Wrocławski w okresie od października 2012 do stycznia 2015 roku. Prace projektowe finansowane były ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Niniejsza interaktywna wersja podręcznika powstała dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Innowacyjnego (Innovationsfond) Uniwersytetu we Fryburgu.